Merke Gereed Weet!

Wat het Merke Gereed Weet ten doel?!

Creative study methods Ready Steady Study!
Merke Gereed Weet! is ‘n geleentheid waarvan die doel is om ouers te help om te weet hoe om hulle kinders te bemagtig om te kan leer. Dit word gedoen deur kreatiewe studiemetodes en mnemoniese tegnieke te gebruik. Só word studies sinvol en prettig. Breinprofiele en individuele leerprofiele word op versoek volgens ‘n gestandardiseerde toets gedoen. Voorts word daar spesifiek aandag gegee aan ouditiewe-, visuele-en kinestetiese leer. Deurdat kinders op hierdie manier toegerus word, kan hulle ‘n eie leerstyl ontwikkel wat daartoe lei dat hulle onafhanklike leerders kan word. Kursusse word in klein groepe aangebied. In hierdie intieme groepies word bykomende aspekte van suksesvolle leer bespreek, soos onder meer tydsbestuur, die hantering van spanning, SMART-doelwitstelling en ‘n gesonde studie-omgewing. Professionele aanbieders op die gebied van die opvoedkunde bedien ouers en kinders deur kursusse en werkswinkels landswyd aan te bied. Die aanbieders het al in groot stede soos Kaapstad, Johannesburg en Bloemfontein gewerk, en het al kursusse so ver as Ladysmith (KZN), Douglas, Burgersdorp, Ellisras en Citrusdal aangebied. Maak nie saak nie, ons kom na jou toe!
Ready steady study

Ontmoet die aanbieders

Wilna Greyling Ready Steady Study Presenter

Wilna Greyling

Gauteng, Wes-Kaap, ens.
B.A. (N.H.O.D.) B.Ed. (Psig) M.Ed. (Psig) – RAU.

Wilna is ‘n opvoedkundige sielkundige in privaatpraktyk. Sy spesialiseer en het besondere belangstelling in ouerbegeleiding; werk met kinders en adolessente van alle ouderdomme, en doen volledige opvoedkundig-sielkundige assesserings. Sy doen studiebegeleiding, is ‘n opvoeder en is ook ‘n Merke Gereed Weet-aanbieder.

Renate Boshoff Ready Steady Study Presenter

Renate Boshoff

Vrystaat & Noord-Kaap, ens. 
B.A. (N.H.O.D) – RAU B.Ed. (Hons) – UFS.

Renate was ‘n ad hoc-dosent by die Departement Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat, was ‘n Engelse- en ECD-dosent by Motheo FET Kollege, ‘n tuisonderrigma vir 7 jaar, en skoolhoof en Graad R-onderwyseres by ‘n pre-primêre skool. Sy is ook ‘n Merke Gereed Weet-aanbieder.