Merke Gereed Weet!

Wat het Merke Gereed Weet ten doel?!

Ready steady studyMerke Gereed Weet! is ‘n geleentheid vir ouers en kinders om te leer hoe om te leer en studeer. Dit word gedoen deur kreatiewe studiemetodes en mnemoniese tegnieke te gebruik. Só word studies eenvoudig, lekker en minder tydrowend. 

Breinprofiele en individuele leerprofiele word op versoek volgens ‘n gestandardiseerde toets gedoen. Ons gee ook spesifiek aandag aan ouditiewe-, visuele-en kinestetiese maniere van leer. Ons rus kinders op hierdie manier toe sodat hulle ‘n eie leerstyl kan ontwikkel. So kan hulle onafhanklike leerders word.

Vir ons kursusse kom ons in klein groepe bymekaar. In hierdie intieme groepies kan ons bykomende aspekte van suksesvolle leer bespreek. Dit behels onder meer tydsbestuur, die hantering van spanning, SMART-doelwitstelling en ‘n gesonde studie-omgewing.
 
Ons as professionele opvoedkundiges, sal baie graag julle gemeenskap wil bedien. Ons bied kursusse en werkswinkels landswyd aan. Ons het al in groot stede soos Kaapstad, Johannesburg Bloemfontein gewerk. Ons het ook al kursusse so ver as Ladysmith (KZN), Douglas, Burgersdorp, Ellisras en Citrusdal aangebied.
 
Maak nie saak nie, ons kom na jou toe!

 

Ontmoet die aanbieders

Wilna Greyling Ready Steady Study Presenter

Wilna Greyling

Gauteng, Wes-Kaap, ens.
B.A. (N.H.O.D.) B.Ed. (Psig) M.Ed. (Psig) – RAU.

Wilna is ‘n opvoedkundige sielkundige in privaatpraktyk. Sy spesialiseer en het ‘n besondere belangstelling in ouerbegeleiding. Sy werk met kinders en adolessente van alle ouderdomme, en doen volledige opvoedkundig-sielkundige assesserings. Sy doen studiebegeleiding, is ‘n opvoeder en is ook ‘n aanbieder by Merke Gereed Weet!

Renate Boshoff Ready Steady Study Presenter

Renate Boshoff

Vrystaat & Noord-Kaap, ens. 
B.A. (N.H.O.D) – RAU B.Ed. (Hons) – UFS.

Renate was ‘n ad hoc-dosent by die Departement Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy was ‘n Engelse- en ECD-dosent by Motheo FET Kollege, ‘n tuisonderrigma vir 7 jaar, en skoolhoof en Graad R-onderwyseres by ‘n pre-primêre skool. Sy is ook ‘n aanbieder by Merke Gereed Weet!