Studiemetodekursusse

Ons studiemetodekursusse: wat bied Merke Gereed Weet! jou en jou kind?

Study Method Courses

Merke Gereed Weet! bied aan ouers en kinders die geleentheid om te weet hoe om te leer. Deurdat kinders ‘n studiemetodekursus by ons doen, word ‘n basis gelê vir ‘n sterk wegspringplek vanaf graad 4, voorbereiding vir die hoërskool, vir die laat ontwikkelaar die bemeestering van studiemetodetegnieke waarmee optimale matriekresultate verseker kan word, en vir onderwysers die geleentheid om CPD-punte te kry. 

Studiemetodekursus vir ouer & kind

Die volgende aspekte word in die kursus aangespreek:
  1. Elke kind se unieke breindominansie.
  2. Bepaling van die kind se voorkeurmodaliteit, i.e.watter sintuig die sterkste funksioneer.
  3. Bepaling van die kind se intelligensies en die invloed daarvan op leer.
  4. Ontdekking van die brein – hoe hy onthou en vergeet, en hoe om hom te help.
  5. Die wêreld van geheue en die vaardighede om dit te verbeter.
  6. Alle studiemetodes, strategieë en tegnieke word onder begeleiding, ingeoefen.
  7. Ontdekking van die waarde van tydsbestuur, beplanning, doelwitstelling en ‘n gesonde studie-omgewing.
  8. Verskeie studiemetodes wat by die kind se breinprofiel pas.
  9. Voorbereiding vir toetse en eksamens.

Studiemetodekursus vir onderwysers

Die Suid-Afrikaanse Onderwysdepartement moedig onderwysers aan om deurentyd hulle onderrigvaardighede te verbeter . Een manier is om kursusse by te woon om CPD-punte te verwerf. SACE (South African Council for Educators) het onlangs akkreditasie aan  Merke Gereed Weet! gegee. Ons by Merke Gereed Weet! streef ywerig daarna om die standaard vir beide onderwyser en kind te lig. Daar is dus deurentyd ‘n tweeledige doel: soos wat die onderwyser bemagtig word om self suksesvol te studeer, bied sy lesse aan wat kinders bemagtig om suksesvol te studeer. Ons het ‘n span kundige en entoesiastiese aanbieders wat graag deel van hierdie bemagtigingsproses wil wees.  

Die span poog om die onderwysers van Suid-Afrika op te lei in ‘n reeks kreatiewe metodes wat die assimilasie van die lesinhoud verhoog omdat ‘n verskeidenheid intelligensies aangespreek word. Hierdie kursus is baie prakties en integreer studiemetodologie, die verstommende belangrikheid van prente, hoe om ‘n verskeidenheid leerstyle aan te spreek, en hoe om goeie opsommingsnotas te gee.  

Verdere aspekte soos die werking van die brein, metodes om ‘n les aan te bied, die klaskamer as ‘n studie-omgewing, asook memorisering as ‘n eindproduk, word alles in die kursus aangespreek. Vir meer inligting, stuur ‘n e-pos na die aanbieder in u omgewing.