Studiemetodekursusse

Ons studiemetodekursusse: wat bied Merke Gereed Weet! jou en jou kind?

Study Method Courses

Merke Gereed Weet! bied aan ouers en kinders die geleentheid om te weet hoe om te leer. Wanneer kinders ‘n studiemetodekursus by ons doen, word ‘n basis gelê vir ‘n sterk wegspringplek vanaf graad 4. Dit berei hulle voor vir die hoërskool. Dit gee vir die laat ontwikkelaar die geleentheid om  studiemetodetegnieke te bemeester wat optimale matriekresultate kan bemeester, en vir onderwysers die geleentheid om CPD-punte te kry. 

Studiemetodekursus vir ouer & kind

Ons spreek die volgende aspekte in die kursus aan:

  1. Elke kind se unieke breindominansie.
  2. Bepaling van die kind se voorkeurmodaliteit, m.a.w. met watter sintuig verkies die kind om te leer. 
  3. Bepaling van die kind se intelligensies en die invloed daarvan op sy leerwerk.  
  4. Ontdekking van die brein – hoe hy onthou en vergeet, en hoe om hom te help.
  5. Die wêreld van geheue en die vaardighede om dit te verbeter.
  6. Die inoefening van alle studiemetodes, strategieë en tegnieke. Dit word onder begeleiding, ingeoefen.
  7. Ontdekking van die waarde van tydsbestuur, beplanning, doelwitstelling en ‘n gesonde studie-omgewing.
  8. Verskeie studiemetodes wat by die kind se breinprofiel pas.
  9. Voorbereiding vir toetse en eksamens.

Studiemetodekursus vir onderwysers

Die Suid-Afrikaanse Onderwysdepartement moedig onderwysers aan om deurentyd hulle onderrigvaardighede te verbeter . Een manier is om kursusse by te woon om CPD-punte te verwerf. SACE (South African Council for Educators) het onlangs akkreditasie aan  Merke Gereed Weet! gegee. Ons by Merke Gereed Weet! streef daarna om die standaard vir beide onderwyser en kind te lig. Soos wat die onderwyser bemagtig word om self te leer, dra sy hierdie nuwe inligting aan haar leerders oor sodat hulle weer kan leer hoe om te leer

 
Ons het ‘n span kundige en entoesiastiese aanbieders wat graag deel van hierdie bemagtigingsproses wil wees. Ons begin deur te leer hoe die brein werk. Ons help die onderwysers om sterk, kreatiewe metodes te gebruik sodat leerders lesse beter kan verstaan omdat ons meer intelligensies aanspreek. Dit integreer die verstommende belangrikheid van prente, hoe om sterk assosiasies te maak, hoe om ‘n verskeidenheid leerstyle aan te spreek, en hoe om goeie opsommingsnotas te gee.  Die kursus is ook baie prakties. Onderwysers kry die geleentheid om alle studiemetodes te ervaar en in te oefen.
 
Ons spreek ook aspekte aan soos metodes om ‘n les aan te bied, die klaskamer as ‘n studie-omgewing, asook memorisering as ‘n eindproduk. Vir meer inligting, stuur ‘n e-pos na die aanbieder in u omgewing.